Velkomen til maskinentreprenør jostein sunde AS

GRAVING    BORING    SPRENGING    STEINMASSAR KNUSING    TRANSPORT    KONTAINERUTLEIGE

EFFEKTIVE LØYSINGAR

FLEKSIBEL OG LETT Å SAMARBEIDE MED

Våre tenester

Graving

Vi utfører grunnarbeid og graving.

Les mer ...

Steinmassar

Vi leverer veggrus, strøsand, singel og pukk ut til kundar i heile Sunnfjord.

 

Adresse til Østenstad Massetak: Jølstravegen 188, 6847 Vassenden

Les mer ...

Boring og sprenging

Vi utfører fjellboring og fjellsprengning.

Les mer ...

Maskintransport

Vi transporterer utstyr og maskiner.

Les mer ...

Vegbygging

Vi byggjer skogsvegar, turvegar og bilvegar.

Transport maskintralle

Vi transporterer store anleggsmaskiner på maskintralle.

Les mer ...

Massetransport

Vi transporterer jord- og steinmassar.

Les mer ...

Maskinpark

Vi har ein solid og moderne maskinpark som er godt eigna til store og små prosjekt. 

Kontainerutleige

Treng du ein avfallskontainer?

Les mer ...

Grunnarbeid

Vi utfører grunnarbeid på tomter for nybygg og rehabilitering. 

Knusing

Vi har eige knuseverk for pukk og grus.

Vasskraftverk

Vi utfører grunnarbeid på vasskraftverk, både som hoved- og underentreprenør.

Les mer ...

Nøgde kundar

Vi skal hjelpe kunden med å kome i mål med prosjektet sitt. Når alt er ferdig skal kunden glede seg over gode løysingar.  

Godt samarbeid

Vi samarbeider med mange andre bedrifter innan betong, bygg, rør, VVS, elektro, transport og prosjektering.  

Rutiner og kvalitetssikring

Vi effektiviserer tenestene våre og tar i bruk ny teknologi. Kundane skal nyte godt av dette!

Om oss

Om oss (mal)

I 1976 starta Jostein Sunde opp verksemda åleine med ei gravemaskin. I dag leiar han ei bedrift med over 40 års erfaring frå bransjen;

  • Vi held til på Skei i Jølster, Sunnfjord kommune (Vestland)
  • Vi har 20 tilsette; anleggsmaskinførarar, bergsprengere, boreoperatørar, maskinførarar, prosjektleiarar og administrativt personale.
  • Vi har god miks av nytilsette og folk med lang erfaring.
  • Arbeidarane har fagbrev og dokumentert sikkerheitsopplæring
  • Vi har sentral godkjenning klasse 2 og ADK-godkjenning.
  • Vi er medlem i Maskinentreprenørenes Forening.

Vi oppgraderer maskinparken kontinuerleg. Topp moderne utstyr er viktig for god tryggleik, effektiv produksjon og godt miljø! Kundane våre er privatpersonar, bygningsfirma, småkraftverk, kommunar, og statlege og private entreprenørfirma. Vi har aldri fått dagsmulkt og har alltid gjort opp for oss. Vi har aldri permitert nokon, dei tilsette har lågt sjukefråvær og stor arbeidsglede! Vi har lang tradisjon som lærebedrift. Mange lærlingar har starta karrieren sin hos oss!

Vi er glad og stolt over å kunne støtte lag, foreningar og gode tiltak i lokalmiljøet. For oss er nøgde kundar alltid viktigare  enn kortsiktig gevinst. Fleksibilitet og samarbeid skal vere vårt kjennemerke!

Velkomen til oss!

 

Sentral Godkjenning Svart
Sentral Godkjenning Svart

Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen.  

Sentral Godkjenning Svart

Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen.  

Startbank
Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Maskinentreprenørenes forbund
Maskinentreprenørenes forbund

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

Maskinentreprenørenes forbund

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

Maskinentreprenør Jostein Sunde AS er stolt sponsor av

Sunnfjord golfklubb
Sunnfjord golfklubb

Sunnfjord golfklubb

Jølster IL
Jølster IL

Jølster IL

Jølster Aurefest
Jølster Aurefest

Jølster Aurefest

Skei-Treffen
Skei-Treffen

Skei-Treffen

Jølster maraton
Jølster maraton

Jølster maraton

Jølster musikklag
Jølster musikklag

Jølster musikklag

Hyrdingrøysta
Hyrdingrøysta

Hyrdingrøysta

Vassenden skulemusikk
Vassenden skulemusikk

Vassenden skulemusikk

Jølst
Jølst

Jølst

Jølster helselag
Jølster helselag

Jølster helselag

Kontakt oss

Fakturaadresse: EHF: 876536072

VIPPS NR: 535205

57 72 73 00
Vikavegen 102, 6843 SKEI I JØLSTER
Orgnr 876 536 072

Våre ansatte

Jostein Sunde

Daglig leder

Stein Åge Sunde

Prosjektleiar

Kåre Eide

Administrasjonssjef

Adrian Sandnes

Anleggsmaskinførar

Alf Andrè Kjosaas

Operatør borerigg

Jostein Eikås

Anleggsmaskinførar

Stein Inge Holsen

Anleggsmaskinførar, arbeidsleiar

Jon Seime

Lastebilsjåfør

Espen Eikås

Anleggsmaskinførar, Bergsprenger

Tom Andre Karlsen

Lærling, anleggsmaskinførar

Ansgar Fonn

Maskinførar, Lastebilsjåfør

Asgeir Ripe

Lastebilsjåfør

Dagfred Befring

Anleggsmaskinførar

Daniel Klakegg

Anleggsmaskinførar, Bergsprenger

Geir Fluge

Lastebilsjåfør

Kjetil Skrede

Anleggsmaskinførar, Lastebilsjåfør

Roy Agnar Årdal

Operatør borerigg, røyrleggjar ADK

Andreas Bjelland Sunde

Anleggsmaskinførar

Per Kristian Støfring

Maskinoperatør, knuseverk

Kim Andre Garen

Operatør borerigg

Oliver Gisselbæk Aagaard

Lærling, Anleggsmaskinførar

Alexander Særgrov

Anleggsmaskinførar

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Når du bruker tjenestene våre, godtar du dette.