Velkomen til maskinentreprenør jostein sunde AS

GRAVING    BORING    SPRENGING    STEINMASSAR KNUSING    TRANSPORT    KONTAINERUTLEIGE

   

   

ERFARING OG KVALITET

FLEKSIBEL OG LETT Å SAMARBEIDE MED

Våre tenester

Graving

Vi utfører grunnarbeid og graving.

Les mer ...

Steinmassar

Vi leverer veggrus, strøsand, singel og pukk ut til kundar i heile Sunnfjord.

 

Adresse til Østenstad Massetak: Jølstravegen 188, 6847 Vassenden

Les mer ...

Boring og sprenging

Vi utfører fjellboring og fjellsprengning.

Les mer ...

Maskintransport

Vi transporterer utstyr og maskiner.

Les mer ...

Vegbygging

Vi byggjer skogsvegar, turvegar og bilvegar.

Transport maskintralle

Vi transporterer store anleggsmaskiner på maskintralle.

Les mer ...

Massetransport

Vi transporterer jord- og steinmassar.

Les mer ...

Maskinpark

Vi har ein solid og moderne maskinpark som er godt eigna til store og små prosjekt. 

Kontainerutleige

Treng du ein avfallskontainer?

Les mer ...

Grunnarbeid

Vi utfører grunnarbeid på tomter for nybygg og rehabilitering. 

Knusing

Vi har eige knuseverk for pukk og grus.

Vasskraftverk

Vi utfører grunnarbeid på vasskraftverk, både som hoved- og underentreprenør.

Les mer ...

Nøgde kundar

Vi skal hjelpe kunden med å kome i mål med prosjektet sitt. Når alt er ferdig skal kunden glede seg over gode løysingar.  

Godt samarbeid

Vi samarbeider med mange andre bedrifter innan betong, bygg, rør, VVS, elektro, transport og prosjektering.  

Rutiner og kvalitetssikring

Vi effektiviserer tenestene våre og tar i bruk ny teknologi. Kundane skal nyte godt av dette!

Om oss

Om oss (mal)

I 1976 starta Jostein Sunde opp verksemda åleine med ei gravemaskin. I dag leiar han ei bedrift med over 40 års erfaring frå bransjen;

  • Vi held til på Skei i Jølster, Sunnfjord kommune (Vestland)
  • Vi har 20 tilsette; anleggsmaskinførarar, bergsprengere, boreoperatørar, maskinførarar, prosjektleiarar og administrativt personale.
  • Vi har god miks av nytilsette og folk med lang erfaring.
  • Arbeidarane har fagbrev og dokumentert sikkerheitsopplæring
  • Vi har sentral godkjenning klasse 2 og ADK-godkjenning.
  • Vi er medlem i Maskinentreprenørenes Forening.

Vi oppgraderer maskinparken kontinuerleg. Topp moderne utstyr er viktig for god tryggleik, effektiv produksjon og godt miljø! Kundane våre er privatpersonar, bygningsfirma, småkraftverk, kommunar, og statlege og private entreprenørfirma. Vi har aldri fått dagsmulkt og har alltid gjort opp for oss. Vi har aldri permitert nokon, dei tilsette har lågt sjukefråvær og stor arbeidsglede! Vi har lang tradisjon som lærebedrift. Mange lærlingar har starta karrieren sin hos oss!

Vi er glad og stolt over å kunne støtte lag, foreningar og gode tiltak i lokalmiljøet. For oss er nøgde kundar alltid viktigare  enn kortsiktig gevinst. Fleksibilitet og samarbeid skal vere vårt kjennemerke!

Velkomen til oss!

 

Sentral Godkjenning Svart
Sentral Godkjenning Svart

Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen.  

Sentral Godkjenning Svart

Med sentral godkjenning viser du at foretaket ditt har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset din aktivitet i byggenæringen.  

Startbank
Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Startbank

Kjøperbedrifter innen bygg- og anleggsnæringen kan inngå abonnementsavtale om bruk av StartBANK kvalifikasjonsordning.

Maskinentreprenørenes forbund
Maskinentreprenørenes forbund

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

Maskinentreprenørenes forbund

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

Maskinentreprenør Jostein Sunde AS er stolt sponsor av

Sunnfjord golfklubb
Sunnfjord golfklubb

Sunnfjord golfklubb

Jølster IL
Jølster IL

Jølster IL

Jølster Aurefest
Jølster Aurefest

Jølster Aurefest

Skei-Treffen
Skei-Treffen

Skei-Treffen

Jølster maraton
Jølster maraton

Jølster maraton

Jølster musikklag
Jølster musikklag

Jølster musikklag

Hyrdingrøysta
Hyrdingrøysta

Hyrdingrøysta

Vassenden skulemusikk
Vassenden skulemusikk

Vassenden skulemusikk

Jølst
Jølst

Jølst

Jølster helselag
Jølster helselag

Jølster helselag

Kreftforeningens Stafett for livet
Kreftforeningens Stafett for livet

Kreftforeningens Stafett for livet

Kontakt oss

Fakturaadresse: EHF: 932251442

VIPPS NR: 535205

99 28 43 28
Vikavegen 102, 6843 SKEI I JØLSTER
Orgnr 932 251 442

Våre ansatte

Jostein Sunde

Daglig leder

Kåre Eide

Administrasjonssjef

Alf Andrè Kjosaas

Operatør borerigg

Espen Eikås

Anleggsmaskinførar, Bergsprenger

Stein Inge Holsen

Prosjektleiar

Ansgar Fonn

Anleggsmaskinførar, Lastebilsjåfør

Dagfred Befring

Anleggsmaskinførar

Geir Fluge

Lastebilsjåfør

Roy Agnar Årdal

Operatør borerigg, røyrleggjar ADK

Oliver Gisselbæk Aagaard

Anleggsmaskinførar

Stein Åge Sunde

Prosjektleiar

Adrian Sandnes

Anleggsmaskinførar

Jostein Eikås

Anleggsmaskinførar

Daniel Klakegg

Anleggsmaskinførar, Bergsprenger

Kjetil Skrede

Anleggsmaskinførar, Lastebilsjåfør

Andreas Bjelland Sunde

Anleggsmaskinførar

Per Kristian Støfring

Maskinoperatør, knuseverk

Kim Andre Garen

Operatør borerigg

Sondre Kjøsnes Handegård

Yrkessjåfør

Olai Årdal

Anleggsmaskinførar

Anna Sæten

Lærling Anleggsmaskinfører

Birk Gravdal

Lærling Anleggsmaskinfører

Vi bruker cookies for at nettstedet skal fungere bra.
Trykk vis mer for å lese om personvern og cookies